« Tilbake til tjenester

Elkontroll Næring

Elsikker tilbyr flere uavhengige tjenester for næringsvirksomhet eller offentlige kunder. De virksomheter som har fokus på aktivt HMS arbeid, som ønsker å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø for de ansatte og sikre eiendommene til virksomheten vil ha nytte av våre avvik i industrientjenester for næringsvirksomhet.

Elektriske anlegg er en hyppig brannkilde

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette koster norske bedrifter millioner av kroner hvert år. Driftstap og tap av materielle verdier er i beste fall konsekvensene av farlige feil i elektriske anlegg.

Offentlige lover og forskrifter pålegger eier å sørge for at bedriftens elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand. Dere er derfor selv ansvarlig for å avdekke og rette opp feil og mangler i anlegget.

Elsikker tilbyr derfor El-kontroll for sine næringslivskunder, slik at dere kan ivareta dine forpliktelser, samt sikre dere mot unødig driftstap.

Hva er årsaken til brann?

Downlight rett i bjelkelagI alle elektriske anlegg finnes det større og mindre knutepunkter og komponenter, fra koblings- og fordelingsbokser på veggen, til store fordelingstavler og sikringsskap i egne rom.
I alle ledninger og koblingsklemmer som fører strøm utvikles det varme og jo mer strøm som transporteres desto mer varme utvikles. Når koblingsklemmene blir vekselvis varme og kalde som følge av strømgjennomgangen, kan de over tid løsne. Dersom dette skjer vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann.

Dette kan også være et problem i nye anlegg hvor koplingsklemmene ikke er tilstrekkelig skrudd til ved montering. Det finnes derfor ingen garanti for at nye anlegg er brannsikre

El-kontroll fra Elsikker AS er en grundig kontroll av det elektriske anlegg næringsbygg.
Våre kontrollører er sertifisert i DNV innenfor NEK 405.1 og 3.
Det betyr at våre ansatte tilfredsstiller alle krav til kompetanse på dette området. En avtalen med Elsikker på Elkontroll Næring sikrer at du får en kvalitetsmessig god kontroll og at arbeidet blir utført av en nøytral faginstans.

Forskjellig kontroller:

En kontroll av din bedrifts Internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget, denne utføres hvis dere har eget Internkontrollsystem Elektro og ønsker at våre kontrollører skal verifisere dette. Da vil man kunne oppnå premiereduksjon hos deres forsikringsselskap.
Hvis deres virksomhet ikke har Internkontrollen på plass, vil det måtte gjennomføres en full elkontroll av el-anlegget, som etter utførelse og at dere har rettet avvik også vil kunne gi premiereduksjon hos forsikringsselskapet deres.

Elsikker tilbyr webbasert IK-system fra Norik og kan om ønskelig også levere deres mobilapp for enklere håndtering av avvik, råd og tips.
I utgangspunktet er Elsikker systemuavhengig, så vi utfører også kontroller og rapporterer i oppdragsgiver eget IK-system hvis ønskelig.

Termografering av el-anlegget:

Nesten avbrent leder VVBEn termografering vil si å avsløre unormalt varme punkter i det elektriske anlegget ved hjelp av et spesielt «kamera».  Dette kameraet fanger opp infrarøde stråler som varme punkter avgir. Termografering kan dermed avdekke de varme punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

Hva skjer så?

Etter at EL-kontrollen er gjennomført vil dere enten motta rapportene elektronisk eller jobbe med dem via vårt nettbaserte IK-system eller mobil APP.
Dersom det avdekkes feil eller mangler i Internkontrollen skal disse rettes. Det er du som eier av anlegget som må sørge for at dette blir gjort innenfor gitte frister.

Hva er din gevinst?

Ved å rette de feil og mangler som vi påpeker i kontrollen, har dere i stor grad minsket risikoen for brann eller driftsstans som følge av feil i det elektriske anlegget.

I tillegg kan virksomheten få årlig premiereduksjon i brannforsikringspremien for de kontrollerte bygningene.

Det er viktig at kontrollen gjentas med jevne mellomrom, slik at eventuelle feil avdekkes så snart som mulig. Noen bygg, som for eksempel produksjonsbygg, skal ha kontroll hvert år. Andre bygg hvert 3, eller hvert 5 år.
Oversikt over dette får du om du tar kontakt med deres forsikringsrådgiver eller med oss i Elsikker.

Vi kontakter våre kunder når det er på tide med en ny kontroll.

Kontakt oss Elsikker på 90 52 66 30 for å få mer informasjon om våre tjenester og hva vi kan tilby deres virksomhet.

Feil i elektriske anlegg:

Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS