Betingelser og vilkår

Generelt.
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Elsikke AS til forbrukere. Salgsbetingelsene og annen informasjon på er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. For å kunne handle hos Elsikker AS må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til kunder i Norge.

 1. Parter
  Selger er:
  Elsikker AS
  Organisasjonsnummer: NO 997 797 212 MVA

Postadresse
Udbyes gate 11F
7030 Trondheim

Nettside: www.elsikker.no
E-post: post@elsikker.no

Elsikker AS blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

 1. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
 2. Betaling
  Vi tilbyr per nå kun forhåndsbetaling med faktura som betalingsløsning.

Vi kan garantere at det er trygt å handle hos elsikker.no. Hvis du returnerer en vare vil pengene bli kreditere din konto.

 1. Frakt og levering

Normal leveringstid er mellom 2-6 virkedager, dersom ikke annet er oppgitt. Vi sender alle våre ordrer med Posten som servicepakke, minipakke, på døren eller brev. Vi har fast frakt på kr 79,-

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.

 1. Reklamasjon og Garanti

Dersom varene som er levert i fra Elsikker har feil eller mangler, må kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget, ta kontakt med Elsikker AS post@elsikker.no eller telefon 46 74 55 37.
Alt etter forholdene kan kunden ha rett på ny vare, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet.

Reklamasjonsretten kan gå tapt, dersom kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med henvisning i fra Elsikker AS. Den endelige reklamasjonsfristen er 14 dager i fra varen ble levert.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper.
Angrerettsskjema er vedlagt i ordrebekreftelsen som tilsendes pr. e-post. Du kan også laste det ned her(LEGG inn link Mats)

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. Vi anbefaler å sende retur med sporing.

Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Sendes i retur til: ELSIKKER AS, Udbyes gate 11F, 7030 TRONDHEIM

Vi krediterer varen innen 7 dager fra vi har mottatt returen.

 1. Uavhentede leveranser

Dersom en pakke ikke blir hentet innen fristen og tilbakesendes Elsikker AS, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for kostnaden dvs. retur- og ekspedisjonskostnader, totalt kr. 149,- Godskriving av netto faktura for returkostnad blir utført senest 5 dager etter at vi har mottatt pakken i retur.

 1. Uavhentede pakker som kunde ønsker på nytt.

Dersom de som kunde ønsker varen må du legge inn ny bestilling på våre nettsider.

 1. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.
Følgende lover har betydning for salg på internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene.

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Ehandelsloven
Kredittkjøpsloven
Avtaleloven
Vergemålsloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
Panteloven
Finansavtaleloven
Luganoloven

Last ned angrerettskjema her

Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS