« Tilbake til tjenester

Eltakst bolig

 

Eltakst Bolig er en tjeneste som det allerede er bra etterspørsel etter, men det er ofte fra boligkjøpere. Vår eltakstmann og daglig leder Gunnar Flataukan, medlem i Norsk Takst mer det burde vært like naturlig for boligselgere å faktisk oppgi status på el-anlegget i boligen sin når den blir lagt ut til salgs, som å få byggtakstmannen på besøk før salg.

Ta kontakt og bestill Eltakst Bolig i dag, før du selger boligen din, på tross av at meglere enten ikke ønsker at du skal gjøre det, eller at de ikke vet hva en Eltakst Bolig innebærer.

Denne tjenesten er en grundig gjennomgang av el-anlegget for å avdekke evt. feil og mangler, dette er ingen elight elsjek,  slik det ble vist på «TV2 Hjelper Deg» en tid tilbake, hvor man ikke avdekket feilene i el-anlegget.

Eierskiftetvist. Smak på ordet. Hvorfor havner så mange i en eller annen form for tvist med selgere av bolig?

Er rapporten og egenerklæringen laget slik at de ikke gjør at folk oppdager manglene? Leser vi ikke takstrapporten og egenerklæringen fra eier?
Er systemet lagt opp slik at uærlige selgere slipper unna? Eller er vi som kjøpere for kravstore? Det er mange spørsmål, men få svar.

Alle ser jo at veggene på badet er flislagt, at det er malt strie i gangen osv., men slik takstrapportene er i dag så blir ikke el-anleggets status synliggjort.

Er det i noen få tilfeller nevnt noe om el i boligen, så er det en stikkprøvekontroll fra DLE (Det Lokale Eltilsynet), kanskje 10 år gammel, som ligger ved for å få kjøperen til å tro at alt ved el-anlegget er i skjønneste orden. Dette er jo ikke DLE sin feil, for denne kontrollen er jo en stikkprøvebasert kontroll som ikke tar en grundig nok gjennomgang av el-anlegget i boligen.
Vi har mange eksempler der en stikkprøvekontroll ikke har avdekket de brannfarlige feilene, som en grundig eltakst kan gjøre.

En eltakst er på mange måter en elkontroll, men den er mye grundigere, og man forankrer alle påviste feil mot Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forhold som går over i byggtaksering vil vi foreslå en gjennomgang med byggtakstmann for å beskrive, vi holder oss kun til det vi har spesialkompetanse på.

Hadde det vært en fullstendig takstrapport (bygg, el, vvs osv..), som virkelig hadde synliggjort statusen på salgsobjektet, hadde nok konfliktnivået vært lavere.

Faller kjøperne for meglerstanden fine salgtriks? Setninger som «Bolig i rekke med eneboligkvaliteter», eller som vanlige mennesker ville kalt det; rekkehus.

Meglere som strør om seg med flott beliggenhet, tøyer bydelenes grenser lenger enn hvor de normalt er.
Blir vi forledet av overflater og Dexterhvite hus, ref. TV-serien, slik at vi ikke foretar grundige nok vurderinger som kjøper?

For husene ser jo ikke ut til å huse normale mennesker lenger, alle spor etter TV, leker eller et normalt liv er som visket ut.

Det er på høy tid at kjøpere av bolig begynner å stille krav til selgere. Paradokset er at en kjøper av bolig, ofte blir selger selv, fordi man flytter fra en bolig til en annen. Paradokset ligger i at man som kjøper ønsker å vite mest mulig, men som selger kanskje ønsker å oppgi kun et minimum av informasjon.

Hva hjelper det med fancy kjøkkenmaskiner, «flotte» flislagte bad når el-anlegget er så rotete at det ikke kan være mulig at fagfolk har utført jobben.

Det oppgis både at det er fagmann, ufaglært og dugnad (svartarbeid) på egenerklæringsskjemaet, i en skjønn blanding, når man skal skrive om man kjenner til hva som er utført av arbeid på el-anlegget. Helgardering kalles det på tippekupongen.. 🙂

Eller så «kjenner» man ikke til at Piotr ikke hadde fagbrev som montør Gr.L, men he needed full access to toilet, ref. Norske Byggeklosser filmen.

At Piotr ikke hadde en registrert el-virksomhet bak seg, ser man ut til å ignorere.

Råd 1:
Skal du kjøpe bolig les deg opp på hvilke krav som stilles til dokumentasjon på et el-anlegg, søkeord «5 sikre» og «DSB».

Kravet gjelder anlegg utført etter 1999, før det vil det være urealistisk at det finnes dokumentasjon som eier har ført videre til nye eiere, eller at virksomheten som utførte jobben kan sende de ut på nytt.

Still krav før du signerer overtagelsespapirene, etterpå er det veldig ofte for seint, da må man via eierskifteselskapet til selgeren.

Råd 2:
Selger bruk hvitt arbeid på el, sørg for å få dokumentasjonene på plass og følg litt med på hvordan arbeidet utføres, ta bilder underveis..

Ikke alt arbeid utført av bransjen behøver å være godt utført, selv om sjansen for det er bedre, enn om Piotr eller hans likemenn/kvinner har vært innom for å bistå på el-anlegget, og i tillegg har «tusen» andre fagområder multihåndverkeren behersker.

Her betaler man 60.000 til 200.000 til meglerne for å selge boligen, men å bruke noen tusen på en kvalitativt grundig rapport om husets faktiske tilstand, det er det ikke mange meglere som sier til kundene sine at de bør foreta.

Derfor bør det bli krav om en grundig takst ved boligsalg, der faggruppene som til nå har vært holdt borte fra salgsobjektene også leverer rapporter, slik som eltakst, vvs, o.l, inn til en felles rapport, som faktisk gir kjøperne korrekt og grundig informasjon.

Så slipper man at huset går opp i røyk og setter liv og helse i fare for de som kjøper huset, det er jo det enkelte selgere gjør.

Det kommer endelig en ny norm for eltakst om ikke lenge. Det er NK 219 i Norsk Elektro­teknisk Komité som arbeider med dette nå.
Eltakst-normen vil bli forankret i normserien NEK 405 (elkontroll), det gjør at vi som ønsker at utviklingen skal styres av NEK nå endelig ser ut til å gå i oppfyllelse.

Reell status med en grundig eltakst gjør at de råtne eplene vil bli avslørt og dermed, helt korrekt, ikke vil oppnå samme salgspris som de som har alt på stell, uten at de faktisk retter påpekte mangler.

Les mer om eltakst, og hva vi i Elsikker kan bistå med av tjenester. Vi er et uavhengig elkontroll-, eltakst- og termografifirma som har fokus på el-anlegget, ingenting annet.

Vi kommer ofte inn når salget har blitt til en eierskiftetvist, men ønsker å bistå selgere av bolig med å spille med åpne og ærlige kort.

Ta kontakt med oss, vi utfører oppdrag i hele Norge, men i har vårt hovednedslagsfelt i disse fylkene: Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Møre og Romsdal. Om vi ikke har anledning til å tilby våre tjenester i ditt område, så har vi et nettverk av dyktige inspektører vi samarbeider med som kan bistå deg.

Enten du er en kjøper som har havnet i uføret, eller du skal selge bolig og faktisk ønsker å synliggjøre status på el-anlegget før salg av boligen, så bistår vi.

Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS