Jeg får støt når jeg tar i elektrisk utstyr og andre deler, er dette farlig?

Dersom du får elektrisk støt, kan det være feil på ditt elektriske anlegg som kan medføre livsfare. Kanskje har du gamle skrusikringer og ingen jordfeilbrytere som vil hindre at du får stående jordfeil i anlegget ditt. Ved å oppgradere i sikringsskapet ditt vil du minske berøringsfaren av stående feil i anlegget ditt. Det vil også kunne minke brannfaren i din bolig.

Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS