Ofte stilte spørsmål

Belysning:

Jeg har lysarmaturer hvor noen lysrør blinker og andre gløder i endene, er dette farlig?

Når et lysrør blinker betyr det som oftest at enten lysrøret eller tenneren må byttes. Glødende lysrør blir veldig varme, se termogram, dette kan føre til at du må skifte armatur neste gang du skifter lysrør fordi det blir varmt i endetilkoblingene. I verste fall kan drosselen, komponent inni armaturen, bli ødelagt og forårsake brann. For å hindre blinking finnes det Safety tennere fra flere kjente leverandører som Phillips og Osram som detektere og kobler ut det blinkende lysrøret, disse tennerne er lik i utførelse som vanlige tennere, men varer ofte minst tre lysrørsskifter.

Løse lamper

Ha aldri løse lamper på barnerom. Barn må ikke ha med seg elektriske artikler i sengen (for eksempel radio).

Kan jeg bruke sterkere lyskilde på lampen enn det som står på?

Det er meget viktig å følge leverandørens anvisning hva gjelder effekten på lyskildene, bruk aldri større lyskilde enn lampen er beregnet for. Benytter man større lyskilde i lampene, kan man få en brann å hanskes med.

Forbrukerutstyr:

Finnes det løsninger som hindrer tørrkoking av kjeler eller panner på komfyren?

Tørrkoking er en av de hyppigste brannårsakene. Det finnes flere tiltak man kan montere. Alt fra den gamle demensbryteren som er et tidsur, men med ny norm NEK 400:2010 kom kravet til at nyinstallasjon av komfyr må ha komfyrvakt. Enten ved at en sensor, montert mellom platetoppen og ventilator kobler ut sikringen eller stikkontakten til komfyren. Denne sensoren føler både på varme og åpne flammer. Både unge og gamle anbefales å oppgradere dette, selv om normen ikke tilbakevirkende kraft. Å slå av komfyren og trekk bort kjelen når du forlater rommet er ikke tiltak nok, jeg skulle bare hindrer ikke et branntilløp.

Kan jeg la elektriske småapparater stå i stikkontakten?

Det er stor forskjell på elektriske småapparater, noen har skikkelig brytere som gjør det mulig å slå av apparatet. Men vi vil anbefale at man trekker ut støpslet på elektriske småapparater når de ikke er i bruk.

Jeg får støt når jeg tar i elektrisk utstyr og andre deler, er dette farlig?

Dersom du får elektrisk støt, kan det være feil på ditt elektriske anlegg som kan medføre livsfare. Kanskje har du gamle skrusikringer og ingen jordfeilbrytere som vil hindre at du får stående jordfeil i anlegget ditt. Ved å oppgradere i sikringsskapet ditt vil du minske berøringsfaren av stående feil i anlegget ditt. Det vil også kunne minke brannfaren i din bolig.

Kabler og ledninger:

Kan jeg legge varmekabler selv?

Nei, det kan du ikke, dette er utelukkende en jobb for fagfolk. Installasjon av varmekabler ser veldig enkelt ut for vanlige folk, men det ligger litt bak som fagfolk har erfaring og kompetanse til å ta deg av. Du kan ende opp med å måtte ta opp gulvet, fordi installatøren ikke vil gi dem papirene på at ting er i orden, det som virker som en god ide kan fort koste deg en god del penger ekstra. Installasjon av varmekabel/-folie må utføres av fagmann.

Jeg bruker mange skjøteledninger for å dekke el-behovet mitt, er dette greit?

Utstrakt bruk av skjøteledninger kan være en brannfelle, vi anbefaler at du snakker med din elektriker og får lagt opp flere stikkontakter slik at du slipper å bruke skjøteledninger som permanente løsninger.

Oppvaskmaskinen min får tilførsel fra komfyrstikkontakten er dette greit?

En oppvaskmaskin som får tilførsel fra en 20A/25A komfyrstikk er som regel ikke greit. Hvis opplegget er lagt opp med vanlig 16A ledning og tilkoblet via stikk vil dette utgjøre en fare i din installasjon. Kontakt kontrollør eller ta direkte kontakt med elektriker.

Jeg har gamle tøyledninger og metall ledninger(kulon) i mitt elektriske anlegg, bør jeg skifte ut dette?

Vi anbefaler at du skifter ut gamle tøyledninger og kulon ledning, disse er fra en annen tid og ikke tilpasset dagens effektbehov og vil kunne både være uttørket og utgjøre en fare for liv, helse og eiendom.

Sikringskap og inntak:

Jeg har gamle skrusikringer i sikringsskapet mitt, bør jeg skifte?

Vår anbefaling er at du oppgraderer innmaten i sikringsskapet, gamle skrusikringer var vanlig til slutten av 80-tallet. En oppgradering vil både gjøre personsikkerheten bedre og brannsikkerheten. Vi vil absolutt anbefale en elkontroll bolig av en våre uavhengig kontrollører, da vil du få råd og tips, avviksrapport og forbedringsforslag uten at vi har noen økonomisk gevinst i å selge deg løsninger. Vår fokus er din trygghet.

Jeg er beymret for brann i sikringsskapet mitt, finnes det løsninger som kan detektere og hindre dette?

Ja, det er fullt mulig å detektere en gryende brann i sikringsskapet. F.eks. har leverandøren Eaton en løsning med en detektor som sender signal til en liten alarmsentral i sikringsskapet som så kobler ut f. eks. hovedsikringen. Siden dette systemet detekterer en brann før den er egenforsynt med energi, vil en utkobling av hovedsikrigen gjøre at man oppdager et branntilløp i en tidlig fase.

Jeg har varme sikringer i sikringsskapet, er dette farlig?

Man skal være veldig forsiktig med håndspåleggelse av sikringer slik at man ikke utilsiktet får støt. I et korrekt avdekt sikringsskap skal det å kjenne på sikringene være trygt. En sikring som er alt for varm, kan være et tegn på at det allerede er en varmgang i sikringen eller tilkoblingen. Vi anbefaler en Elkontroll av ditt elektriske anlegg, dette gjelder for typer bygg. Næringsbygg, borettslag, landbruksbygg og boliger.

Stikk, brytere og koblingsbokser:

Svidde lokk/støpsler

Brunsvidde lokk på stikkontakter og støpsler er tegn på at noe er galt og representerer brannfare

Varme:

Kan jeg legge varmekabler selv?

Nei, det kan du ikke, dette er utelukkende en jobb for fagfolk. Installasjon av varmekabler ser veldig enkelt ut for vanlige folk, men det ligger litt bak som fagfolk har erfaring og kompetanse til å ta seg av. Du kan ende opp med å måtte ta opp gulvet, fordi installatøren ikke vil gi deg papirene på at ting er i orden, det som virker som en god ide kan fort koste deg en god del penger ekstra. Installasjon av varmekabel/-folie må utføres av fagmann.

Kan jeg bruke varmeovner til å tørke klær?

Her er svaret, NEI! Ikke dekk til eller tørk tøy på varmeovner.

Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS