Eltakst

I Norge er det et for høyt tvistenivå ved salg av eiendom. For boligeiere vil den nye norske standarden NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig forhåpentligvis gi lavere tvistenivå. For næringsbygg er den revidert Norsk Standard NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» som benyttes.

Her vil det komme mer informasjon om våre eltakst tjenester.

Eltakst næringsbygg
Eltakst bolig
Eltakst boretslag
Eltakst landbruk
Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS