Nyttige tips

Bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget og det elektriske utstyret er ditt ansvar

Elektriske småapparater:

Trekk ut støpslet på elektriske småapparater når de ikke er i bruk.

Lampeholder:

Bruk aldri større lyspære enn lampa er beregnet for

Tildekking

Dekk ikke til eller tørk tøy på varmeovner

Løse lamper

Ha aldri løse lamper på barnerom. Barn må ikke ha med seg elektriske artikler i sengen (for eksempel radio).

Tørrkoking

Tørrkoking er en av de hyppigste brannårsakene. Slå av komfyren og trekk bort kjelen når du forlater rommet.

Varme sikringer

Kjenn på sikringene om de er varme. Varmgang kan være et faresignal.

Svidde lokk/støpsler

Brunsvidde lokk på stikkontakter og støpsler er tegn på at noe er galt og representerer brannfare.

Berøringsfare

Dersom du får elektrisk støt, kan det være feil på ditt elektriske anlegg som kan medføre livsfare.

Skjøteledninger
Utstrakt bruk av skjøteledninger kan være en brannfelle.

Varme
Installasjon av varmekabel/-folie må utføres av fagmann.

Dette har du lov til å gjøre selv

 • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
 • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
 • Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og montere ledningsbrytere.
 • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoblet med støpsel/-stikkontakt, kronklemme eller «sukkerbit», dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at tilkoblingene ikke belastes fysisk.

Gode råd

 • Bruk aldri sterkere pære enn lampen er merket for.
 • Bruk kun akseptert utstyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Hold gardiner vekk fra elektriske ovner.
 • Trekk ikke skjøteledninger gjennom døråpninger.
 • Unngå «koblingsklyser».
 • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk.
 • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning.
 • Slå av TV-apparatet med av/på knappen.
 • Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.
Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS