Termografi

Elektrotermografering er et velegnet hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid, særlig der hvor feil kan medføre omfattende avbrudd og fare for personskader. De fleste feil ved elektriske anlegg utvikler seg over tid og medfører temperaturøkning som i verste fall vil kunne starte en brann.

Ved termografering vil temperaturøkninger på komponenter kunne avdekkes i en tidlig fase, slik at skader og avbrudd kan unngås.

Les mer om våre tjenester ved å gå inn på et av våre valg:

Termografi i næringsbygg
Termografi for boligeiere
Termografi i boretslag
Termografi i landbruk
Klikk her for å kontakte oss for en uforpliktende prat eller for bestilling av el-tjenester
Elsikker AS

Elsikker AS